Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet i skolorna

Eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen ordnas i skolorna eller i lämpliga lokaler nära skolan. Verksamheten ordnas av skolor, organisationer, församlingar och privata aktörer. I eftermiddagsverksamheten får barnen mellanmål. Verksamheten ordnas på cirka 200 verksamhetsställen. På varje verksamhetsställe arbetar en ledare som ansvarar för verksamheten. Dessutom finns det i gruppen ett tillräckligt antal övriga ledare beroende på antalet barn och utrymmena.

Eftermiddagsverksamheten främjar elevernas inbördes förhållanden till varandra, trivseln och välbefinnandet i skolan samt stödjer skolarbetet.

Under skolåret erbjuds alla barn som deltar i verksamheten minst 760 timmar verksamhet oberoende av vilken aktör som ordnar undervisningen. Den dagliga verksamheten börjar när barnet slutar skolan och slutar antingen kl. 16.00 eller kl. 17.00 beroende på vem som ordnar verksamheten. Verksamheten ordnas inte när barnen har lov från skolan eller på skollördagar.

Förutsättningar för användning:

För eleverna i årskurserna 1-2 och elever med särskilt stöd. Barnen väljs till eftermiddagsverksamheten för ett läsår åt gången.

Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas inte under skolornas lovtider och inte heller lördagar.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »