Hoppa till innehållet

Missbruksrehabilitering

Missbruksrehabiliteringen är ett stöd för den rusmedelsfria livsstilen och livskontrollen och främjar din funktionsförmåga. Kamratstöd är en viktig del av rehabiliteringen. Vi beaktar också dina närstående.

Rehabiliteringen under vardagar som vanligtvis sker i grupp kallas dagrehabilitering eller öppenvårdsrehabilitering.

Dygnetruntrehabilitering ordnas vid missbruksrehabiliteringsenheten Luoto. Den kan föregås av ett kortare behandlingsprogram vid dagcentret Aalto.

Du kan söka dig till öppenvårdsrehabilitering och dygnetruntrehabilitering via missbrukarpolikliniken, Ungdomsstationen, Jelppi eller missbrukarvårdens efterrehabilitering.

Missbrukarvårdens efterrehabilitering inleds när du har kommit längre i ditt tillfrisknande. Stödet inom efterrehabiliteringen är långvarigt och praktiskt stöd där du får hjälp med att lösa vardagliga problem samt yrkesinriktad rehabilitering.

Innan du inleder missbruksrehabiliteringen är det viktigt att du har lyckats avbryta ditt substansbruk och att dina eventuella abstinenssymtom är under kontroll.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »