Hoppa till innehållet

Psykiatrisk boenderehabilitering

Boenderehabilitering erbjuder stödd handledning i att ha en psykiatrisk sjukdom under kontroll och att lära sig bo självständigt.

Enheterna för boenderehabilitering tränar de boende så att de kan klara sig med sina symtom, själva ta hand om sin hälsa och klara sig i vardagen och sociala sammanhang.

Rehabiliteringen bygger på en vård- och rehabiliteringsplan som man utarbetat tillsammans, ett veckoprogram och olika grupper.

Personalen är närvarande i regel vardagar kl. 8-20 och under veckoslut kl. 9-17. De boende erbjuds även läkar-, socialarbetar- och ergoterapeuttjänster.

Förutsättningar för användning:

Personer över 18 år.
Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Patienterna hänvisas till boenderehabiliteringen med remiss. Personalen intervjuar kandidaterna. SAS-arbetsgruppen väljer ut de boende.
Servicen är avgiftsbelagd.
Boenderehabiliteringen sker dygnet runt.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »