Hoppa till innehållet

Auroras enhet för mobil öppenvård

Auroras enhet för mobil öppenvård är Helsingfors psykiatriska yrkesövergripande öppenvårdsarbetsgrupp.

Arbetsgruppen tillhandhåller effektiverad psykiatrisk öppenvård för patienter som hänvisas från boendeserviceenheter och öppen eller sluten psykiatrisk vård.

Målgruppen är patienter som upprepade gångerinte engagerat sig i öppen vård, lider av upprepade psykoser, schizofreni eller schizoaffektivt syndrom, när andra vårdmetoder har konstaterats vara otillräckliga.

Vården planeras flexibelt utifrån patientens individuella behov och genomförs i patientens egen boendemiljö. Syftet är att förebygga återkommande psykoser och upprepad sjukhusvård: patienten stöds på ett övergripande sätt inom öppenvården.

Förutsättningar för användning:

Personer över 18 år.

Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Patienterna hänvisas till den mobila öppenvården från boendeserviceenheter och öppen eller sluten psykiatrisk vård.
Servicen är avgiftsfri för patienten.

Vardagar kl. 7.30 - 21.00 och på veckoslut 13.00 - 21.00, tillgängligt per telefon dygnet runt året om, tel. 09 3104 9539.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »