Hoppa till innehållet

Psykiatrisk sjukhusvård

Den psykiatriska sjukhusvården tillhandahåller intensifierade undersökningar, vård och rehabilitering som stöd för den psykiatriska öppenvården eller när andra vårdformer är otillräckliga. Sjukhusverksamheten ordnas på Aurora sjukhus område (Nordenskiöldsgatan 20, 00250 Helsingfors).

Den psykiatriska sjukhusvården uppsöks på remiss eller i brådskande fall via jouren vid Malms sjukhus eller Haartmanska sjukhuset.

På sjukhuset finns en avdelning för psykiatrisk akutvård, en avdelning för specialvård, allmänpsykiatriska avdelningar, avdelningar för affektiva störningar samt psykoslinjens akut- och rehabiliteringsavdelningar. Därutöver är bland annat specialvårdspolikliniken, enheten för mobil och effektiviserad öppenvård, gruppterapicentralen, psykiatriska fysioterapi- och motionstjänster, dagavdelningar samt enheter för öppenvårdsträning och boenderehabilitering verksamma på Aurora sjukhus område.

Vården och rehabiliteringen är mångsidig. Den börjar från tidig rehabilitering i akutskedet och fortsätter vid behov som individuellt skräddarsydd psykosocial och professionell rehabilitering.

Förutsättningar för användning:

18 års ålder
Servicen är avsedd för Helsingforsbor. Psykiatrisk sjukhusvård kräver remiss.
För vården uppbärs en vårddagsavgift, se nedan.

Verksamhet dygnet runt.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »