Hoppa till innehållet

Räddningsverksamhet

Räddningsverksamheten säkrar människors liv och hälsa när en brand eller annan olycka, eller hotet därav, kräver brådskande åtgärder. Räddningsverksamheten ansvarar också för skyddet eller räddandet av egendom eller miljön.

Till räddningsverksamheten hör mottagning av alarm, varnande av befolkningen, bekämpning av olyckan eller dess hot, skydd och räddning av olyckans offer och människor, miljö och egendom som är i fara på grund av olyckan samt släckning av bränder och begränsning av skador.

Helsingfors stads räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i Helsingfors stad. Räddningsverksamheten är i beredskap 24 timmar i dygnet året runt.

Samarbete över räddningsväsendets gränser har avtalats i samarbetsavtalet mellan Helsingfors räddningsverk och Östra, Mellersta och Västra Nylands räddningsverk.

Observera att en nödanmälan ska göras på numret 112 i akuta olyckssituationer.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:Suomeksi » | På svenska | In English »