Hoppa till innehållet

Hälsoundersökning för närståendevårdare

Du som är närståendevårdare har lagstadgad rätt till en hälsoundersökning.

Gör hälsoundersökningen i tjänsten Omaolo. Om det vid hälsoundersökningen framgår att du har förhöjd hälsorisk, kan du skicka resultatet från undersökningen till din hälsostation som kontaktar dig.

När du har gjort hälsoundersökningen kan du även delta i kostnadsfria digitala hälsoträningar.

Gör så här:
1. Gör hälsoundersökningen i Omaolo när det passar dig.
2. Omaolo ger dig lämpliga instruktioner baserat på dina resultat.

Den elektroniska hälsoundersökningen är kostnadsfri. Om du inte kan hantera ärenden elektroniskt via Omaolo, kontakta din hälsostation.

Förutsättningar för användning:

Närståendevårdare i Helsingfors.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »