Suoraan sisältöön

Kontroll av välmående och hälsa samt coaching

Med hjälp av den elektroniska hälsogranskningen får närståendevårdaren specificerad information om välmående och hälsa. Efter granskningen kan närståendevårdaren delta i följande elektroniska handledningsprogram:

- Viktkontroll
- Hälsosam kost
- Sluta röka
- Minska alkoholkonsumtionen
- Sömnträning
- Stresshantering
- Optimism
- Positiv växelverkan i parförhållandet
- Goda gärningar
- Handledning kring människorelationer
- Tacksamhet
- Lösning av konflikter i parförhållandet
- Motionsprogram för: astmatiker, diabetiker, personer som lider av kranskärlssjukdomar eller hypertoni och personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

Om närståendevårdaren vårdar en närstående som är äldre än 65 år får han eller hon mer information från Seniorinfo.

Personer som vårdar en närstående som är under 65 år får information från Seniorinfo.

Genomförandet av den elektroniska hälsogranskningen

1. När du läst instruktionerna nedan, öppna Hälsogranskning och -träning under Läs mer.

2. Skapa dina egna användarkoder i tjänsten och ange din e-postadress för att få meddelanden om handledning. Du kan göra undersökningen utan användarkoder och e-postadress, skriv då till exempel ditt eget namn i dessa punkter. Vänligen observera dock att du inte kan ta i bruk ett handledningsprogram om du inte uppger en e-postadress.

3. Efter att du har gjort din hälsogranskning klicka på Visa rapport längst ned på sidan. Du får en rapport om dina resultat och instruktioner som bygger på dem längre ned på sidan.

Om du tycker att du inte klarar av att göra den elektroniska hälsogranskningen men upplever att ditt hälsotillstånd bör kontrolleras, ta kontakt med din egen företagshälsovård, studerandehälsovården eller hälsostationen.

Detta är inte fråga om stadens lagstadgade tjänst, utan Duodecims frivilliga service. Duodecim är registerförare och behandlar uppgifter för sina ändamål.

Förutsättningar för användning:

Närståendevårdare i Helsingfors.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA