Hoppa till innehållet

Intyg och utlåtanden från hälsostationerna i Helsingfors

Vilka intyg och utlåtanden får man från hälsostationen?

På hälsostationerna skrivs lagstadgade intyg och utlåtanden, t.ex.

- intyg angående sjukförsäkringsförmåner (för FPA)
- intyg över arbetsoförmåga till arbetsgivare
- körkortsintyg
- intyg angående värnplikt
- intyg för läroanstalter.

På begäran av experter inom socialvården ges intyg som gäller patientens hälsotillstånd och kräver bedömning av en expert inom hälso- och sjukvården.

Intyg som inte gäller vård av sjukdomar och största delen av utlåtandena är avgiftsbelagda. Intyg fås på finska och svenska.

Hur ska jag gå tillväga om jag behöver ett intyg eller ett utlåtande?

1) Ta reda på hurdant utlåtande eller intyg du behöver och för vilket ändamål.
2) Ta kontakt med en hälsovårdare på hälsostationen. Hälsovårdaren bedömer behovet av vård och intyg samt ger dig fortsatta anvisningar.
3) Vid behov får du även en mottagningstid.
4) Ta med dig nödvändiga uppgifter, till exempel blanketter som du fyllt i på förhand, till mottagningen.

På hälsostationerna vårdas patienterna i medicinsk prioritetsordning. Utarbetande av intyg är i regel inte brådskande, med undantag av intyg som hänför sig till akuta sjukdomar.

Vilka intyg och utlåtanden får man inte från hälsostationerna?

De ger inte intyg eller utlåtanden som hänför sig till fritidsintressen, tävlingar eller resor.
Klienter med lindriga matallergier eller laktosintolerans behöver inte separata undersökningar eller intyg över sitt besvär, det räcker att det beaktas vid måltider.

Vid allvarliga matallergier skriver en specialist i allergologi de nödvändiga intygen.

Fråga efter andra intyg vid privata hälsovårdstjänster.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »