Hoppa till innehållet

Miljöforskning

Stadsmiljösektorns miljötjänster samlar in forskningsmaterial om bl.a. vattendrag, livsmedel och boendehälsa.

Miljötjänster samlar i huvudsak in forskningsmaterialen från beslut, inspektioner, uppföljningar och observationer som baserar sig på lagstiftning eller olika tillstånd.

Materialen berör omfattande olika ämnesområden, såsom vattendrag, livsmedel och boendehälsa. Materialen samlas in även genom egna separata utredningar och undersökningar. Informationen som uppstår genom miljöcentralens verksamhet även statistikförs och upprätthålls i diverse register.

Forskning utförs även i samarbete med utomstående aktörer, till exempel universitetet.

Resultaten av forskningen och utredningarna har använts för att utveckla och rikta tillsynsarbetet, samt för att föreslå åtgärder som kan minska på de miljöolägenheter som orsakas av en verksamhet.

Resultaten har även utnyttjats i förberedningen av olika program och strategier.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »