Hoppa till innehållet

Östersjöutmaningen

Östersjöutmaningen är ett nätverksinitiativ, där man bjuder in olika organisationer att förbinda sig till skyddet av Östersjön genom att göra upp ett eget åtgärdsprogram för Östersjön och förverkliga det.

Östersjöutmaningen är en gratis tjänst för alla organisationer som vill arbeta för vattenskyddet. Över 300 partners deltar i Östersjöutmaningen: städer, företag, läroanstalter, medborgar- och intresseorganisationer, regionala myndigheter samt nationella forskningsanstalter från både Finland och andra länder kring Östersjön.

Helsingfors stad tillsammans med Åbo stad erbjuder organisationer som förbundit sig till Östersjöutmaningen:

- Stöd och tips för hur det egna vattenskyddet kan planeras
- Nätverksskapande och synlighet
- Regionala, nationella och internationella evenemang
- Delning av god praxis
- Kommunikationsmaterial
- Utbyte av erfarenheter och inlärning av ny praxis
- Skapande av kontakter mellan olika organisationskulturer och verksamhetsmodeller: privata och offentliga, små och stora, lokala och nationella
- Möjligheter att genomföra gemensamma separata projekt

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska