Suoraan sisältöön

Avvikelser från behandlingskraven på avloppsvatten och hushållsavloppsvatten

Kravet att behandla avloppsvatten gäller fastigheter som inte är kopplade till det allmänna avloppsnätet och på vilka det uppstår avloppsvatten.

Äldre personer och personer i svåra livssituationer har möjlighet att befrias från kraven på rengöring av avloppsvatten som fastställs i förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet.

Från behandlingskraven befrias utan separat ansökan de fastigheter vars stadigvarande ägare har fyllt 68 år före den 9 mars 2011. En annan avvikelse gäller personer i svåra livssituationer (t.ex. arbetslösa eller kroniskt sjuka) för vilka sanering eller förnyande av behandlingssystemet skulle vara orimligt svårt.

Man ansöker om befrielse från stadsmiljösektorns miljötjänster. Befrielsen kan beviljas enbart ifall behandlingen av avloppsvatten på fastigheten har arrangerats så att den inte orsakar risk för att miljön förorenas.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Verksamhetsställen och kontaktinformation:


Verksamhetsställen som hör till tjänsten:


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA