Hoppa till innehållet

Oiva-systemet

Konsumenten kan se kontrollresultaten för livsmedelslokalerna i Oiva-systemet och på livsmedelslokalernas dörr.

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelsverket.

Kontroller i enlighet med Oiva utförs av kommunala inspektörer i enlighet med tillsynsplanen. I Oiva utvärderar man företagens livsmedelssäkerhet, till exempel livsmedelshygienen och produktsäkerheten.

Resultaten av livsmedelsinspektionerna är offentliga. Det omdöme som livsmedelslokalen fått (utmärkt, bra, bör korrigeras och dålig) visas med en så kallade smilis.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »