Hoppa till innehållet

Evakuering

Med evakuering avses förflyttning av människor eller egendom i säkerhet från farliga platser eller objekt. Evakuering planeras och genomförs genom myndighetsbeslut. I den snävaste bemärkelsen kan evakuering gälla invånare i ett enskilt hus, och i den vidaste hela befolkningen i flera kommuner. Frivillig förflyttning av människor räknas inte som evakuering, utan evakuering kräver en myndighetsuppmaning.

Under normalförhållanden kan man bli tvungen att utföra evakuering vid en olycka. Evakueringen genomförs efter myndighetsbeslut på grund av brand eller någon annan olycka eller situation. I dessa fall evakueras en begränsad mängd personer från deras stadigvarande bo- och vistelseplatser. Evakueringen sker vanligtvis inom staden. En mer omfattande evakuering genomförs i områden eller objekt med en betydande storolycksfara. En sådan objektsevakuering kommer i fråga vid reella eller hotande storolyckor.

Som följd av militär kraftanvändning som riktas mot området eller ett hot om detta kan en omfattande evakuering kan komma i fråga i Helsingfors. Detta innebär att hela stadens eller flera stadsdelars befolkning evakueras. Stadsrådet fattar beslut om en sådan evakuering. I ledningen av evakueringen följs räddningsväsendets ledningssystem.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    >   

För tjänsten svarar:

Räddningsverket


Suomeksi » | På svenska | In English »