Hoppa till innehållet

Skyddsrum

Ett skyddsrum är ett utrymme eller en byggnad som skyddar människor mot explosions- och splittereffekter, byggnadsförtryck, tryckvågor samt hälsofarliga ämnen och joniserande strålning. Skyddsrummen är markerade med den internationella symbolen, som är en blå triangel med orange bakgrund.

I Helsingfors finns cirka 5 500 skyddsrum med cirka 900 000 skyddsplatser. Antalet skyddsrum och skyddsplatser i staden är tillräckligt för att täcka inte bara de stadigvarande invånarnas skyddsbehov utan också behovet av skydd för dem som besöker staden.

Fastighetsspecifika skyddsrum, dvs. husskydd, utgör grunden för skyddet i Helsingfors. I Helsingfors har det också byggts bergsskydd för gemensamt bruk på flera områden, som är avsedda för invånare och arbetstagare i de fastigheter som deltagit i byggandet av skydden. Information om husskydd och skydd som är i gemensamt bruk finns i husbolagets eller fastighetens räddningsplan.

De allmänna skyddsrummen har byggts av Helsingfors stad och är avsedda för personer som bor, arbetar eller vistas i staden samt för personer som rör sig utomhus. Metrostationerna i centrum är också utrustade som skyddsrum. Det finns cirka 50 skyddsrum som ägs av staden och i dem finns över 200 000 skyddsplatser.

Under normala förhållanden används skyddsrum t.ex. som lagerlokaler, hobby- och socialutrymmen eller parkeringshallar. Om situationen kräver att skyddsrummen ställs i bruk, utfärdas en myndighetsföreskrift om saken. Skydden ska då sättas i bruk senast inom 72 timmar. Då informerar och handleder myndigheterna också medborgarna på många sätt och via olika kanaler.

Myndigheterna ger vid behov anvisningar också till dem som inte har anvisats en skyddsrumsplats på förhand. Sådana kan vara till exempel egnahemsboende. I nödfall kan man gå till närmaste skyddsrum.

Information om behovet av att övergå till skyddsrum ges med en allmän farosignal och ett varningsmeddelande som läses på radiokanalerna, visas på TV-kanalerna och sänds med mobilapplikationen 112.

Placeringarna av Helsingfors stads skyddsrum listas nedan och de finns också på stadens servicekarta. Mer information om befolkningsskyddet finns på Helsingfors stads räddningsverks webbplats.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:Suomeksi » | På svenska | In English »