Suoraan sisältöön

Skyddsrum

Ett skyddsrum är ett utrymme eller en byggnad som skyddar människor från vapenpåverkan, ras, joniserande strålning och giftiga ämnen. Skyddsrummen är i huvudsak avsedda för att skydda mot militära anfall.

De fastighetsspecifika skyddsrummen utgör grunden för befolkningsskyddet i Helsingfors. Utöver hus-, företags- och institutionsspecifika skyddsrum har man byggt stora bergskyddsrum i Helsingfors. I Helsingfors indelas bergskyddsrummen i allmänna och gemensamma skyddsrum. De allmänna skyddsrummen är byggda av Helsingfors stad och är avsedda som skyddsrum för personer som bor, arbetar eller vistas i staden eller som rör sig utomhus och som inte annars kan ges tillräckligt skydd.

I Helsingfors har man också i flera områden byggt bergskyddsrum avsedda för gemensamt bruk bland invånarna och anställda från de fastigheter som deltagit i byggandet av skyddsrummen.

Bergskyddsrummen utnyttjas under normalförhållanden till exempel som idrotts- och hobbyutrymmen samt garagehallar. Utöver dessa är metrostationerna i stadscentrum utrustade som skyddsrum.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    >   

För tjänsten svarar:

Räddningsverket


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA