Hoppa till innehållet

Verksamhet för spädbarnsfamiljer i lekparker

Efter barnets födsel, som fortsättning på rådgivningens familjeträning, ordnar lekparker och familjehus verksamhet för spädbarnsfamiljer som bor i Helsingfors och har fått sitt första barn. Det finns fyra träningsteman med samma innehåll vid alla enheter.

Temana är:
- Tillsammans med spädbarnet - vad är tidig växelverkan?
- Att orka i vardagen, att vara förälder
- spädbarnets dygns- och sömnrytm
- Tjänster för barnfamiljer: presentation av dagvården och tandvården två gånger om året.

Verksamheten är avgiftsfri och frivillig för familjerna.

Du kan välja alla eller bara ett tema och du kan delta i dem i valfri ordning och vid vilken enhet som helst. Enheterna önskar att du anmäler dig per e-post eller telefon senast en dag före tillfället.

Förutsättningar för användning:

Spädbarnsfamiljer som bor i Helsingfors

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 <    1    2    3    4    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »