Hoppa till innehållet

Alternativa former av småbarnspedagogik

Barn i ett daghem
Småbarnspedagogik erbjuds i kommunala och privata daghem.Ansökan till kommunala daghem görs skriftligt fyra månader innan vårdsbehovet är aktuellt.

Ansökan till privata daghem görs genom att kontakta det privata daghemmet direkt.
Information om avgifterna för småbarnspedagogik

Familjedagvård
Familjedagvård kan vara
- gruppfamiljedagvård i lokaler som upprätthålls av kommunen eller en privat aktör
- trefamiljedagvård hemma hos familjerna
- familjedagvård hemma hos en barnskötare.
Ansökan till den kommunala familjedagvården görs skriftligt fyra månader innan dagvårdsbehovet är aktuellt. Information om privata familjedagvårdare i det egna området fås av familjedagvårdsledaren i område.

Klubbverksamhet
Klubbar finns vid kommunala daghem och i lekparker (enbart på finska). Klubbarna är avgiftsfria. Klubbarna är avsedda för barn mellan två och fem år.

I klubbarna ordnas verksamhet 1-4 gånger i veckan, ungefär tre timmar åt gången.
Utöver de kommunala klubbarna finns privata klubbar för vilka man kan hämta en servicesedel.

Vård av barn i hemmet
För vård av barn i hemmet kan man få hemvårdsstöd och Helsingforstillägget. Hemvårdsstöd kan fås för barn under tre år som inte går i kommunal dagvård. En av föräldrarna eller någon annan skötare, till exempel en släkting, kan ta hand om barnet. Man ansöker om hemvårdsstödet och Helsingforstillägget vid FPA.

Anställa en barnskötare i sitt hem
Med hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet kan familjen anställa en barnskötare i sitt hem. Familjen letar själv och väljer ut en barnskötare. Innan arbetet börjar ska barnskötaren som familjen har valt eller familjen boka en tid för intervju hos familjedagvårdsledaren.

Flera familjer kan också anställa en barnskötare tillsammans och bilda en så kallad dagvårdscirkel och ansöka om hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för att anställa barnskötaren.

Tillfällig dagvård
Barnet kan få en tillfällig vårdplats för ett kortvarigt behov, i mån av vårdplatsens resurser. Du kan kontakta daghemsföreståndaren eller familjedagvårdens ledare för att höra dig för om tillfällig dagvård.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »