Suoraan sisältöön

Alternativa former av småbarnsfostran

Småbarnsfostran erbjuds i kommunala och privata daghem. Ansökan till kommunala daghem görs skriftligt fyra månader innan vårdsbehovet är aktuellt. Ansökan till privata daghem görs genom att kontakta det privata daghemmet direkt.

1. Barn i ett daghem

Småbarnsfostran erbjuds i kommunala och privata daghem.
Barnet kan vara i dagvården
- högst fem timmar om dagen
- 5-7 timmar om dagen
- mer än 7 timmar om dagen.
Ansökan till kommunala daghem görs skriftligt fyra månader innan vårdsbehovet är aktuellt.
Ansökan till privata daghem görs genom att kontakta det privata daghemmet direkt.
För privat dagvård kan du ansöka om privatvårdsstöd från FPA.

2. Familjedagvård

Familjedagvård kan vara
- gruppfamiljedagvård i lokaler som upprätthålls av kommunen eller en privat aktör
- trefamiljedagvård hemma hos familjerna
- familjedagvård hemma hos en barnskötare.
Ansökan till den kommunala familjedagvården görs skriftligt fyra månader innan dagvårdsbehovet är aktuellt.
Information om privata familjedagvårdare i det egna området fås av familjedagvårdsledaren i området.
För privat familjedagvård kan du ansöka om privatvårdsstöd från FPA.

3. Klubbverksamhet

Klubbar finns vid kommunala daghem och i lekparker
Klubbarna är avgiftsfria.
Klubbarna är avsedda för barn mellan två och fem år.
I klubbarna ordnas verksamhet 1-4 gånger i veckan, ungefär tre timmar åt gången.
Utöver de kommunala klubbarna finns privata klubbar för vilka man kan hämta en servicesedel.

4. Att anställa en barnskötare hem

Med hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet kan familjen anställa en barnskötare i sitt hem.
Familjen letar själv och väljer ut en barnskötare.
Innan arbetet börjar ska barnskötaren som familjen har valt eller familjen boka en tid för intervju vid barnomsorgsverket.
Flera familjer kan också anställa en barnskötare tillsammans och bilda en så kallad dagvårdscirkel.
Familjerna som bildar en dagvårdscirkel kan ansöka om hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för att anställa barnskötaren.

5. Vård av barn i hemmet

För vård av barn i hemmet kan man få hemvårdsstöd och Helsingforstillägget.
Hemvårdsstöd kan fås för barn under tre år som inte går i kommunal dagvård.
En av föräldrarna eller någon annan skötare, till exempel en släkting, kan ta hand om barnet.
Man ansöker om hemvårdsstödet och Helsingforstillägget vid FPA.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn

Verksamhetsställen och kontaktinformation:


Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    >   

Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA