Hoppa till innehållet

Ansökan om grundande av ett vattenverk eller ett vattenandelslag

En ansökan om grundande av ett vattenverk eller ett vattenandelslag ska göras till miljötjänster. Miljötjänsters livsmedelssäkerhetsenhet svarar med stöd av hälsoskyddslagen för tillsynen av hushållsvatten och förebyggande av spridning av hushållsvattenburna sjukdomar.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »