Hoppa till innehållet

Serviceboende för äldre

Inom serviceboendet gör man tillsammans med klienten upp en individuell vård- och serviceplan där man kommer överens om vilka tjänster klienten personligen behöver. Tillgängliga tjänster är bland annat måltider, klädvård, städning, trygghetstjänst, rekreationsverksamhet, hjälp med att uträtta ärenden, basvård samt hälso- och sjukvård.

Vid långvarigt serviceboende betalar klienten hyra, en grundavgift, måltidsavgift och en serviceavgift för de personliga tjänster man avtalat om. Avgiften fastställs enligt de tjänster klienten behöver.

För äldre Helsingforsbor ordnas långvarigt serviceboende dygnet runt vid den mångsidiga servicecentralen Kinaborg, vid servicecentralerna i Gårdsbacka, Djurberget, Kasberget, Tölö och vid Höstvägen samt i servicehusen Rudolf och Madetoja samt servicehusen på Silvervägen och Bergssidan, i Östra centrum, Gamlas, Munksnäs och Parkstad. Långvarigt serviceboende dygnet runt ordnas också som köpta tjänster eller med servicesedlar i servicehus som drivs av privata serviceproducenter.

Förutsättningar för användning:

Man strävar alltid efter att i första hand ordna den vård som behövs i klientens privata hem genom hemvård och andra öppna tjänster. En plats i dygnetruntvård kan inte beviljas om man inte på ett mångsidigt sätt har använt öppna tjänster.

För att avgifterna ska kunna fastställas uppger klienten uppgifter om sina inkomster och sin förmögenhet.

Servicen är avsedd för äldre och personer med många sjukdomar under 65 år.

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »