Hoppa till innehållet

Anstaltsvård för äldre personer

Anstaltsvården omfattar bland annat hjälp med de dagliga aktiviteterna, rehabilitering, stöd och handledning, rekreationsverksamhet samt hälso- och sjukvård. Även inom den är målet att i så hög grad som möjligt trygga den äldre klientens funktionsförmåga.

För långvarig anstaltsvård tas ut en avgift som fastställs enligt klientens betalningsförmåga. Avgiften för en ensam person och för en person som har de lägre inkomsterna av två makar är 85 procent av personens nettoinkomster. (I det här fallet bor den maka/make som har högre inkomster fortfarande kvar i makarnas gemensamma hem.) Klienten förfogar över 15 procent av sina nettoinkomster, dock minst 105 euro/månad. Avgiften för den maka/make som har de högre inkomsterna är 42,5 procent av makarnas gemensamma nettoinkomster. (I det här fallet bor den maka/make som har mindre inkomster fortfarande kvar i makarnas gemensamma hem.) Klientens disponibla medel inbegrips i den resterande andel, 57,5 procent, som makarna gemensamt förfogar över.

Anstaltsvård ordnas vid Stengårds, Forsby, Kvarnbäckens och Gustafsgårds seniorcenter. Dessutom ordnas långvarig anstaltsvård som köpt tjänst vid Helsingin Seniorisäätiö.

Nya klienter ansöker om tjänsten genom att ringa Seniorinfo, tel 09 310 44556, må-fr kl. 9-15.

Förutsättningar för användning:

Man strävar alltid efter att i första hand ordna den vård som behövs i klientens privata hem genom hemvård och andra öppna tjänster. Man kan inte beviljas en plats för vård dygnet runt om man inte på ett mångsidigt sätt använt öppna tjänster.

För att avgifterna ska kunna fastställas uppger klienten uppgifter om sina inkomster och sin förmögenhet.

Servicen är avsedd för äldre personer och multisjuka personer under 65 år.

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »