Hoppa till innehållet

Geriatriska polikliniken

Vid geriatriska polikliniken utreds på läkarremiss försämring i minnet och informationsbehandlingen hos Helsingforsbor som fyllt 75 år.

Geriatern kan även utan mottagningsbesök lämna undersöknings- och vårdanvisningar till den remitterande läkaren.

Personer som ska undersökas kallas till polikliniken med en anhörig. Vid undersökningarna utreds personens minnesfunktioner och funktionsförmåga i vardagen samt eventuella psykiska symtom. Ofta röntgas även hjärnan som fortsatt utredning. Personens helhetsmedicinering bedöms, en diagnos ges och en vård- och rehabiliteringsplan utarbetas i syfte att främja personens funktionsförmåga i vardagen. Den fortsatta vården och kontroller av sjukdomarna sker på den egna hälsostationen, inom hemvården eller av minneskoordinatorn.

Polikliniken har sjukskötare som är specialiserade på minnessjukdomar och där ordnas handledning om rehabilitering av minnessjukdomar.

Förutsättningar för användning:

läkarremiss, ska ha fyllt 75 år

Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »