Hoppa till innehållet

Adoptionens eftertjänster

Det kan finnas ett behov av att utreda saker kring adoptionen senare i livet, ibland redan i ungdomsåren och ibland först årtionden efter adoptionen.

Adoptivbarn, föräldrar som överlämnat ett barn till adoption, barnets vårdnadshavare samt adoptivbarnets avkomlingar har möjlighet att uppsöka eftertjänsterna kring adoption. Handlingarna kring adoptioner förvaras i arkivet i 100 år.

Inför eftertjänsten beställer en socialarbetare adoptionsakten från arkivet och därefter kan personen
komma för att bekanta sig med handlingarna. I samband med mötet kan man diskutera saker kring adoptionen. Med hjälp av socialarbetaren kan man också få kontakt med eventuella biologiska släktingar.

Förutsättningar för användning:

Adoptionens eftertjänster är avsedda för dem som adopterats från Finland och vilkas adoptionsprocess skötts via Helsingfors socialverk och för dem som adopterats utomlandsifrån vilkas process skötts av Helsingfors adoptionstjänst.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »