Hoppa till innehållet

Stöd efter adoption

Adoptionens eftertjänst är avsedd för barn som adopterats via Helsingfors stad och deras vårdnadshavare, vuxna adopterade och deras avkomlingar samt för dem som adopterat bort sina barn.

I Finland är adoptionens eftertjänst kostnadsfri.

Du kan besöka eftertjänsten om du funderar över ditt ursprung, din bakgrund och identitet eller om du planerar att resa till ditt födelseland.

I eftertjänsten kan vi också ta en titt på dina personliga adoptionsuppgifter i arkivet tillsammans.

Du kan träffa eftertjänstens socialarbetare på kontoret, via Teams eller per telefon.

Inhemska adopterade kan kontakta våra socialarbetare i frågor kring eftertjänsten.

Aulikki Haimi-Kaikkonen, tfn 09 3104 3006

Maria Jensen, tfn 09 3104 3179

Sanna Schultz-Karlsson, tfn 09 3104 3406

Saara Leinonen, tfn 09 3104 3657

De som ansöker om eftertjänst för internationell adoption kan kontakta:

Saara Leinonen, tfn 09 3104 3657

helsinki.adoption@hel.fi

Förutsättningar för användning:

Adoptionens eftertjänster är avsedda för dem som adopterats från Finland och vilkas adoptionsprocess skötts via Helsingfors socialverk och för dem som adopterats utomlandsifrån vilkas process skötts av Helsingfors adoptionstjänst.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »