Hoppa till innehållet

Rådgivning vid internationell adoption

Syftet med den internationella adoptionsrådgivningen är att träna sökandena inför det kommande adoptivföräldraskapet och samtidigt bedöma om de är beredda att bli adoptivföräldrar.

Under rådgivningen ska sökandena också själva bedöma sina egna färdigheter som adoptivföräldrar. Under rådgivningen diskuteras många olika teman, såsom sökandenas motiv, upplevelser från barndomen, förhållningssättet till den biologiska barnlösheten och synen på uppfostran.

Det blivande barnets hälsotillstånd och tidigare upplevelser kan medföra olika utmaningar för familjen och är också centrala teman för rådgivningen. Sökandena bör vara beredda på att adoptivbarnet kan ha en redan känd eller ännu oklar sjukdom eller skada. Barnet kan också ha vanvårdats eller på annat sätt vara traumatiserat. Det krävs också att man funderar på och har förståelse för barnets kulturella bakgrund och aspekter som förknippas med denna.

Under rådgivningen rekommenderas att sökandena deltar i träningskurser och olika seminarier med temat adoption. Rådgivningen avslutas med att en socialarbetare skriver en hemutredning. I hemutredningen ska socialarbetaren ta ställning till om han eller hon rekommenderar sökandena som adoptivföräldrar. Ställningstagandet ska motiveras. Hemutredningen skickas till den tjänsteleverantör som sökandena valt och bifogas sökandenas adoptionsansökan.

Adoptionstillståndet söks hos adoptionsnämnden. Adoptionsnämndens tillstånd gäller i två år, varefter man kan ansöka om fortsättning. Sökandena ska på nytt träffa en socialarbetare för att få fortsatt tillstånd. Socialarbetaren utarbetar en tilläggsutredning som bifogas ansökan om fortsatt tillstånd.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska