Hoppa till innehållet

Adoptionsrådgivning för biologiska föräldrar

Om man överväger att överlämna sitt barn till adoption kan man redan under graviditeten komma för att diskutera saken med en socialarbetare. Adoptionsrådgivningen kan också inledas först efter att barnet fötts.

En biologisk förälder har alltid minst åtta veckors betänketid. Under betänketiden placeras barnet i en mottagningsfamilj. Den biologiska föräldern kan besöka mottagningsfamiljen för att träffa/sköta om sitt barn.

Under adoptionsrådgivningen diskuterar man den biologiska förälderns tankar om det kommande föräldraskapet, planer för framtiden och olika tjänster för barnfamiljer.

Under rådgivningen funderar man på olika alternativ och informerar om alla saker som berör adoptionen. I de fall där man känner till barnets fader ska även fadern höras i adoptionsfrågan och om fadern vill kan han erkänna faderskapet. Efter att faderskapet fastställts behövs även faderns samtycke för att adoptionen ska kunna bekräftas. Man väljer bland adoptionssökandena ut den familj som anses ha de bästa förutsättningarna att bli föräldrar till just det barnet. Man strävar också efter att beakta de biologiska föräldrarnas önskemål vid placeringen.

Man kan i samband med adoptionen eller i ett senare skede också komma överens om kontakt mellan den biologiska föräldern och barnet. Den biologiska förälderns eventuella önskemål gällande kontakten (träffar, skickande av bilder/brev) beaktas vid valet av familj.
Mer information om inhemsk adoption: Inhemsk adoption, Handbok för biologiska föräldrar

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »