Hoppa till innehållet

Kamratstödsgrupper vid servicecentralen

I kamratstödsgrupperna kan du träffa människor i samma livssituation och få meningsfulla aktiviteter i vardagen. Du får värdefullt stöd i teman kring ensamhet, depression eller rusmedel.

Servicecentralerna har också grupper för seniorer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Grupperna leds av utbildade experter. Vi tar hänsyn till deltagarnas önskemål och behov.

Kamratstödsgrupper finns i alla servicecentraler. Du kan fråga servicecentralens socialhandledare om grupperna. Vi samarbetar med dig för att ta reda på vilken grupp som är bäst för dig.

Det kostar ingenting att delta. Du kan få det nödvändiga servicecentralskortet kostnadsfritt från servicecentralens rådgivning.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för de pensionärer och arbetslösa som är bosatta Helsingfors.
Du måste ha ett giltigt servicecentralkort.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »