Hoppa till innehållet

Stödda och kamratstödsgrupper vid servicecentralerna

Om du tycker att det är svårt för dig att delta i vanliga verksamhets- eller motionsgrupper ensam, fråga om servicecentralens stödda grupper.

På servicecentralerna arrangeras också grupper för kamratstöd där du kan få stöd från andra människor i likadan livssituation.

Stödda grupper:
I stödda grupper arbetar fler handledare som har mer tid för att hjälpa och stöda dig under mötet. Handledarna kan även påminna dig om gruppen eller hjälpa med t.ex. beställningen av transportunderstödstaxi vid behov.

Stödda grupper passar för dig med t.ex. rörelsesvårigheter eller minnessjukdom.

Kamratstödsgrupper:
Kamratstödsgrupper erbjuds bl.a. till pensionärer med:
- problem med alkohol
- depression, nedstämdhet eller ensamhet
- minnessjukdom
- en anhörig som man måste vårda.

Du kan ansöka om plats i en stödd grupp eller kamratstödsgrupp genom att kontakta servicecentralens socialhandledare. Vi ska utreda tillsammans vilken grupp som passar dig bäst. Kamratstödgrupperna leds av servicecentralens handledare eller frivilligarbetare.

Servicen erbjuds på alla servicecentraler.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för de pensionärer och arbetslösa som är bosatta Helsingfors.
Du måste ha ett giltigt servicecentralkort.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »