Hoppa till innehållet

Miljötillstånd

Verksamhet med risk för förorening av miljön kräver miljötillstånd.

Tillståndsplikten grundar sig på miljöskyddslagen och den med stöd av den utfärdade miljöskyddsförordningen, i vilken tillståndspliktiga verksamheter fastställs. Miljötillstånden beviljas av kommunerna och statens regionalförvaltningsverk.

Förutsättningarna för att tillstånd beviljas är bland annat att verksamheten inte orsakar hälsoolägenheter eller annan betydande förorening av miljön eller risk för detta.

För vissa verksamheter ersätts miljötillståndet av ett registreringsförfarande ifall verksamheten uppfyller visa kriterier.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »