Hoppa till innehållet

Epidemiologisk verksamhet

Den epidemiologiska verksamheten hanterar epidemier av smittsamma sjukdomar inom Helsingfors stad samt ger råd och handledning om smittsamma sjukdomar. Hälsostationerna hänvisar vid behov att kontakta den epidemiologiska verksamheten.

Den epidemiologiska verksamheten följer upp smittläget i Helsingfors och ansvarar för tillsynen av smittsamma sjukdomar på kommunnivå samt för beredskapen för bekämpning av allmänfarliga och anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i samarbete med HUS-sammanslutningen och Institutet för hälsa och välfärd.

Den epidemiologiska verksamheten vårdar patienter som insjuknat i en allmänfarlig smittsam sjukdom och ser till personer som utsatts för allmänfarliga smittsamma sjukdomar under ledning av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Den epidemiologiska verksamheten samarbetar med stadsmiljösektorn i Helsingfors i en arbetsgrupp för utredning av matförgiftningsepidemier och ansvarar där för tillsyn och hantering av matförgiftnings- och vattenepidemier.

Den epidemiologiska verksamhetens telefonnummer 09 310 285 70 betjänar vardagar kl. 8.00-15.30.

På numret 09 310 100 24 besvaras frågor kring covid-19, vardagar kl. 8-16.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »