Suoraan sisältöön

Epidemiologisk verksamhet

Den epidemiologiska verksamheten sköter epidemier av smittsamma sjukdomar inom Helsingfors samt ger råd och handledning om smittsamma sjukdomar. Hälsostationerna hänvisar vid behov till den epidemiologiska verksamheten.

Den epidemiologiska verksamheten följer läget kring smittsamma sjukdomar i Helsingfors och ansvarar för övervakningen av smittsamma sjukdomar på kommunnivå samt för beredskapen för bekämpning av allmänfarliga och anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i samarbete med HNS-sjukvårdsdistrikt och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Den epidemiologiska verksamheten vårdar patienter som insjuknat i en allmänfarlig smittsam sjukdom och övervakar personer som blivit utsatta för allmänfarliga smittsamma sjukdomar såsom lagen om smittsamma sjukdomar kräver. Den epidemiologiska verksamheten utfärdar förslag om avstängning från arbete till social- och hälsovårdsnämnden samt begäran om handräckning.

Den epidemiologiska verksamheten samarbetar med Helsingfors stads miljöcentral i form av arbetsgrupper för utredning av matförgiftningsepidemier och ansvarar där för övervakningen och vården av matförgiftnings- och vattenepidemier.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

För tjänsten svarar:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA