Hoppa till innehållet

Stadssjukhuset

Stadssjukhuset har som uppgift att ha hand om akut avdelningsvård och hemsjukvård i situationer där vård vid jourenheten eller inom specialsjukvården (HNS) inte längre är ändamålsenlig.

Stadssjukhusets uppgift innebär diagnostik och vård av somatiska sjukdomar samt att stödja patienternas funktionsförmåga. Tyngdpunkterna i stadssjukhusets vårdarbete är akutvård, geriatrisk rehabilitering och palliativ vård. Hemsjukhuset är en viktig aktör i vårdkedjan för infektionspatienter. Stadssjukhuset ordnar med läkartjänster för hemvården, serviceboendet och enheterna för dygnetruntvård i serviceområdena.

Patienterna kommer till stadssjukhusets avdelningar huvudsakligen via jourpolikliniker eller till fortsatt vård från avdelningarna för specialsjukvård (HUCS).

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »