Suoraan sisältöön

Motion för specialgrupper

Motionen för specialgrupper är avsedd för personer som på grund av handikapp, sjukdom eller annan nedsättning av funktionsförmågan har svårt att delta i allmänna motionsgrupper.

För specialgrupper ordnas mångsidig motion där målet är att upprätthålla funktionsförmågan och den fysiska konditionen samt erbjuda rekreation. Klienten har möjlighet att ta med sig sin egen assistent till träningen.

Idrottsservicen ordnar motionsverksamhet för klienter inom psykiatrisk rehabilitering i samarbete med ergoterapin vid hälsocentralen. Kontakta ergoterapienheten i ditt område eller planeraren av specialmotion för mer information om motionsgrupperna, tfn 09 310 87509.

Idrottsservicen har specialmotionsverksamhet även i samarbete med olika föreningar och klubbar. Man får delta i samarbetskurserna även om man inte är medlem i organisationen, och anmälan sker direkt till den anordnande instansen.

Badkort för specialgrupper beviljas Helsingforsbor för simning på egen hand. Kortet ger innehavaren rätt att använda följande av Helsingfors simhallar under deras öppettider: Backasbrinken, Berghäll, Britas, Brobacka, Drumsö, Georgsgatan, Gårdsbacka, Haga, Jakobacka, Malm, Nordsjö, Tölö och Östra Centrum samt stadens friluftsbad.

Badkortet beviljas utifrån en medicinsk utredning.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Kultur- och fritidssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »