Hoppa till innehållet

Motion för personer i arbetsför ålder

Motionsgrupperna för personer i arbetsför ålder är riktade till Helsingforsbor på alla konditionsnivåer. Målet är att få stadsborna att motionera mera samt att erbjuda motionstjänster som upprätthåller hälsan och arbetsförmågan.

Motionsgrupperna har indelats i grupper på olika nivåer på basis av innehållet, effekten och svårighetsnivån. Gruppindelningen gör det lättare att hitta en lämplig motionsform.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Kultur- och fritidssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »