Hoppa till innehållet

Uppgifterna för klienthandledningen inom barnskyddet

KLIENTHANDLEDNING

- Ta emot de platsreserveringar som barnskyddets socialarbetare gör.

- Hänvisa klienterna till de egna platserna för vård utom hemmet eller till platser som skaffas som köpta tjänster.

- Upprätthålla platsuppgifterna för de lediga platserna i de egna anstalterna och de yrkesmässiga familjehemmen.

ÖVERVAKNINGSVERKSAMHET

Övervaka kvaliteten på vård- och fostringsarbetet vid varje enhet man köper tjänster av.

PRODUKTION AV INFORMATION samt uppföljning av ekonomin och utvecklingsarbete

- Producera statistik och information om klienthandledning, övervakningsverksamheten och vård utom hemmet.

- Producera statistik om upphandlade tjänster.

- Delta upphandlingen av tjänster och sörja för betalningen av köpta tjänster.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »