Hoppa till innehållet

Hälsokontroller för studerande vid yrkeshögskolor

Under det första studieåret har studerande möjlighet att fylla i en elektronisk hälsoenkät utifrån vilken man bedömer behovet av en hälsokontroll och hur brådskande den i så fall är. En hälsokontroll som utförs av en hälsovårdare erbjuds alla förstaårsstuderande vid yrkeshögskolor. En del av studerandena kallas personligen till kontroll på basis av hälsoenkäten eller den enkät som skickats elektroniskt.

Utifrån hälsoenkäten kallar man följande studerande till hälsokontroll:
- studerande som i hälsoenkäten har svarat att de vill gå på en hälsoundersökning inom studenthälsovården
- studerande som under sin studietid utsätts för faktorer som orsakar särskild risk för insjuknande
- studerande som utifrån hälsoenkäten behöver hjälp eller handledning av en yrkesperson inom hälsovården för att utreda och sköta hälsoproblem
- studerande som utifrån hälsoenkäten på grund av riskbeteende eller ohälsosamma vanor eller andra hälsorisker skulle gynnas av att hälsovården ingriper.

Vid behov beställer man tidigare uppgifter om personens hälsa inför studenthälsovårdens hälsokontroller.

Studerande vid yrkeshögskolor får en tid till läkarens mottagning utifrån hälsovårdarens bedömning. Man beaktar särskilt sådana studerande som är utsatta för hälsorisker som påverkar deras framtida yrke. Sådana risker kan vara till exempel problem med den mentala hälsan och rusmedel, medicinering som påverkar studieförmågan, fysiska begränsningar och allergier eller eksem.

Förutsättningar för användning:

Studerande

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 <    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »