Hoppa till innehållet

Studenthälsovårdens hälsoenkät

Huruvida det finns ett behov av en hälsokontroll och hur brådskande den är utreds med hjälp av den hälsoenkät som de studerande fyller i när studierna börjar och av tidigare uppgifter om personens hälsa. Studerandena får hälsoenkäten då studieplatsen bekräftats eller då studierna inletts. I hälsoenkäten utreds den studerandes hälsotillstånd, hälsobeteende samt frågor som berör studier och människorelationer. Med hjälp av resultatet från hälsoenkäten kan man bedöma hur snart personen i fråga bör kallas till hälsokontroll.

Hälsokontrollerna av förstaårsstuderande kan betraktas som åldersgrupps- eller livsfasundersökningar eftersom många sådana mentala problem som kan leda till marginalisering och tidig pension förvärras i det här skedet av livet. Det är viktigt att ge akt på allvarliga depressioner, avståndstagande och tankestörningar. Man identifierar och ingriper i eventuell mobbning.

Syftet med hälsoenkäten är också att få den studerande att på ett mångsidigt sätt fundera på faktorer som berör den egna hälsan och att hjälpa personen att bli varse om sina egna möjligheter att främja hälsa och välbefinnande. Enkäten ger den studerande möjlighet att söka stöd hos en yrkesperson inom hälsovården.

Förutsättningar för användning:

Studerande

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »