Hoppa till innehållet

Hälsokontroller inom skolhälsovården, årskurs 9

Den hälsokontroll som hälsovårdaren genomför omfattar en uppföljning och bedömning av elevens hälsa, tillväxt och välbefinnande. Man utreder den ungas välbefinnande och levnadsförhållanden genom att diskutera personens humör, hur studierna och vardagen förlöper samt sociala relationer. Man fäster uppmärksamhet vid den ungas styrkor och resurser. Dessutom behandlas saker som är typiska för åldern, till exempel frågor kring den ungas sexuella hälsa och sällskapande eller eventuella experiment med och användning av rusmedel.

Vid hälsokontrollen undersöks dessutom den unga personens fysiska hälsotillstånd. I samband med mätningen av längd och vikt, bedömningen av tillväxten och intervjun bedöms även andra fysiska eller utvecklingsmässiga problem som den unga eventuellt har; vid behov konsulteras en läkare. Det är viktigt att göra en bedömning av hälsotillståndet också med tanke på de fortsatta studierna. Man kontrollerar vaccinationsprogrammet och ger de vaccin som saknas samt skriver ut ett vaccinationskort åt eleven. Hälso- och välfärdsplanen uppdateras och för att främja hälsan och funktionsförmågan görs en fortsatt plan upp. Man iakttar saker som är centrala i ett övergångsskede och tar kontakt med föräldrarna om saker som bör följas upp.

Förutsättningar för användning:

Skolelever

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »