Hoppa till innehållet

Hälsokontroller inom skolhälsovården, årskurs 7

Elever som börjar högstadiet går på hälsokontroll tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare. Hälsokontrollen kan göras på sommaren innan skolan börjar. Föräldrarna och den unga personen fyller i en hälsoenkät för hälsokontrollen (Tekoul-35). Tillsammans med föräldrarna utreds den ungas och familjens välbefinnande och levnadsförhållanden. Man diskuterar den ungas humör, hur studierna och vardagen förlöper samt sociala relationer. Man fäster uppmärksamhet vid den ungas och familjens styrkor och resurser.

Vid hälsokontrollen undersöks dessutom den unga personens fysiska hälsotillstånd. I samband med mätningen av längd och vikt, bedömningen av tillväxten och intervjun bedöms även andra fysiska eller utvecklingsmässiga problem som den unga eventuellt har; vid behov konsulteras en läkare. Man kontrollerar hållningen särskilt i fråga om pojkar och de flickor som fått sin första menstruation under det senaste året. Man antecknar uppgifter om pubertetsutvecklingen, bland annat om flickor fått sin första menstruation. Beroende på situationen diskuteras frågor kring sexuell hälsa på tu man hand med den unga. Föräldrarna eller den unga ger sjukjournaler från eventuella tidigare vårdperioder av vilka det framgår vilken uppföljning som planerats och behovet av ytterligare stöd. Inom hälsorådgivningen främjar man den ungas hälsa genom att diskutera den unga personens och hela familjens hälsovanor. Vid kontrollen utnyttjas uppgifter i hälso- och välfärdsplanen eller eventuella ärenden som lyfts fram av hälsovårdaren och inom elevhälsan.

Förutsättningar för användning:

Skolelever

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »