Hoppa till innehållet

Hälsokontroller inom skolhälsovården, årskurs 3

Den hälsokontroll som hälsovårdaren genomför omfattar en uppföljning och bedömning av elevens hälsa, tillväxt och välbefinnande. Under hälsokontrollen utreds barnets humör, hur barnet klarar skolarbetet och vardagen samt de sociala relationerna. I samband med mätningen av längd och vikt, bedömningen av tillväxten och intervjun bedöms även andra fysiska eller utvecklingsmässiga problem som barnet eventuellt har; vid behov konsulteras en läkare. En bedömning av pubertetsutvecklingen görs. Genom hälsorådgivningen främjar man barnets hälsa samt stärker och stödjer barnets och familjens resurser. Vid behov utarbetas tillsammans med barnet eller hans eller hennes familj en individuell välfärds- och hälsoplan eller så justeras den plan som tidigare gjorts upp. Föräldrarna och barnet fyller tillsammans i en blankett för hälsouppgifter (Tekoul-75).

Förutsättningar för användning:

Skolelever

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »