Hoppa till innehållet

Skolhälsovården

Skolhälsovården omfattar elevernas hälsovård, hälsorådgivning, ledning av specialundersökningar och övervakning av de sanitära förhållandena i skolorna.
Uppgifter
- elevernas hälsovård
- hälsorådgivning
- ledning av lagstadgade och nödvändiga specialundersökningar
- övervakning av de sanitära förhållandena i skolorna.
Tillsammans med den övriga skolpersonalen ges första hjälpen vid olycksfall i skolorna. Däremot hör sjukvård inte till skolhälsovården.
Munhälsovården vid social- och hälsovårdsverket ansvarar för skolhälsovårdens lagstadgade uppgift att ordna tandvård.
Skolhälsovården har goda möjligheter att påverka barns och ungdomars hälsobeteende samt stödet till familjer eftersom den når barn och unga i nästan alla åldersklasser. Skolhälsovården främjar hälsan och välbefinnandet hos hela skol- och studiegemenskapen samt fungerar inom elevvården på ett yrkesövergripande och familjecentrerat sätt i enlighet med principen för tidigt ingripande. Skolhälsovården fortsätter det goda samarbete med familjerna som rådgivningsverksamheten inlett.

Förutsättningar för användning:

Skolelever

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »