Hoppa till innehållet

Hälsokontroll för skolelever 

kolhälsovården stödjer och främjar skolbarnens hälsa och välfärd och föräldrarnas fostrande arbete. 

Varje skola har en hälsovårdare och en läkare. Hälsovårdaren träffar dig varje år i samband med en hälsokontroll. Vid hälsokontrollen bedömer vi barnets och den unga personens mående och hälsotillstånd samt ger vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet. Dessutom ges personliga hälsoråd. 

Hälsovårdaren och läkaren gör en omfattande hälsogranskning av elever i klasserna 1, 5 och 8 där vi också utreder föräldrarnas och familjens välfärd. Föräldrarna kan delta i alla hälsokontroller, särskilt vi hoppas att de kommer att delta i de omfattande hälsoundersökningarna. 

Eleverna kan diskutera symptom och mentala frågor med hälsovårdaren i förtroende också utan tidsbeställning. 

Vi erbjuder skolhälsovård i skolan eller i dess omedelbara närhet. Hälsovårdarens kontaktuppgifter finns på skolans webbplats. Hälsovårdaren bokar tid åt eleven till skolläkarmottagningen. 

Om ett barn plötsligt insjuknar eller råkar ut för en olycka under skoldagen eller på skolresan, ges första hjälpen på skolan och föräldrarna ska se till att barnen får nödvändig fortsatt vård. 

Hälsostationen ansvarar för vård och uppföljning av långtidssjukdomar. Om eleven behöver vård och stöd för en långvarig sjukdom under skoldagarna, kommer vi överens om detta tillsammans med familjen och skolan. 

Grundskoleelevernas tänder undersöks fyra gånger under skoltiden. 

Skolpsykologen, kuratorn och lärarna samarbetar med skolans övriga personal med föräldrarnas samtycke. 

Skolhälsovården är gratis. 

Förutsättningar för användning:

Skolelever

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »