Hoppa till innehållet

Vaccinationer för resenärer

Det är bra om alla resenärer ser till att de har giltiga grundvaccinationer. Grundvaccinerna är vaccinet mot stelkramp och difteri, vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) samt vaccinet mot polio. Om du behöver komplettera vaccinationsskyddet, kontakta din hälsostation. Vaccinationerna mot dessa sjukdomar är avgiftsfria.

Det beror bland annat på sjukdomsrisken på ditt resemål och resans längd om du behöver andra vaccinationer eller läkemedelsprofylax mot malaria. Kontakta din egen hälsostation per telefon eller via Maisa ungefär två månader före resan, så att hälsovårdaren i god tid hinner bedöma behovet av vaccinationer. Du får ett recept på vaccinet eller läkemedlet som du själv köper på apoteket.

Om du reser utanför Europa eller Nordamerika, fyll i blanketten om utredning om vaccinationer för långresenärer och ta den med dig till hälsovårdarmottagningen.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »