Hoppa till innehållet

Boendetjänster för psykiatriska klienter inom stöd i boendet

Boendetjänster för psykiatriska klienter är underhyresgäst, stött boende, serviceboende, resurserat serviceboende och familjevård.

Niemikotisäätiö ordnar hyresboende i andra hand. Stött boende ordnas i rehabiliteringshemmen i Kvarnbäcken samt i Åggelby, Strömsviksstigens och Främre Tölö bostadshus. I rehabiliteringshemmet Eltsu för stöd i boendet ordnas resurserat serviceboende.

Stött boende, serviceboende och resurserat serviceboende köps utifrån konkurrensutsättningar av utvalda boendeenheter som ägs av olika stiftelser och privata serviceproducenter.

Familjevård är stadens egen verksamhet.

Förutsättningar för användning:

Att söka sig till tjänsterna förutsätter alltid ett SAS-beslut. Ansökningarna sänds till bedömningschefen vid Stödet för bostadslösa. Efter beslutet tar placerarna kontakt med klienterna och vägleder dem till boendetjänster.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »