Hoppa till innehållet

Handikappombudsman

Handikappombudsmannens uppgifter är att

- främja genomförandet av likvärdighet, jämställdhet och de grundläggande fri- och rättigheterna för handikappade personer
- fungera som expert och kontaktperson mellan olika förvaltningar
- vara utbildare
- vara rådgivare i handikappfrågor
- vara sekreterare för handikapprådet
- fungera som en länk mellan stadens olika aktörer/handikapporganisationer
- delta i arbetsgrupper och projekt och ge handikapperspektiv.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »