Suoraan sisältöön

Granskning av byggnadsritningar

I samband med byggande på stadens arrendetomter granskas byggnadsritningarna på Fastighetskontorets Tomtavdelning, för att säkerställa att ritningarna motsvarar tomtens användningsändamål och arrendevillkor. Byggnadsritningarna granskas i samband med behandlingen av byggnadstillståndet via Lupapiste.fi. Ritningarna behövs inte (längre) skickas till Tomtavdelningen.

Om Era planer avviker från arrendevillkoren eller tomtens användningsändamål råder vi Er att ta kontakt med Tomtavdelningen före Ni påbörjar planeringen.

Tilläggsinformation: www.lupapiste.fi

Granskning av ritningar för Hitas-tomter: Fastighetskontoret, bostadsavdelningen Hitas-rådgivningen, tfn 09 310 13034

Granskning av ritningar för övriga bostadstomter: Fastighetskontoret, tomtavdelningen Merja Mäkipää teknisk expert tfn 09 310 36453 och Valtteri Halla markanvändningsingenjör tfn 09 310 71427

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA