Hoppa till innehållet

Fortlöpande tomtansökning

Helsingfors stad reserverar och överlåter merparten av bostadstomterna utgående från allmänna tomtansökningar som separat utlyses som anhängiggjorda, anmälningsförfaranden som kompletterar dessa samt tävlingar. Tomter för vilka det vid överlåtelseförfarandena ovan inte hittats verkställare (reserverare) överförs till fortlöpande tomtansökning. Alla intresserade kan ansöka om tomterna som finns i den fortlöpande tomtansökningen. Man kan ansöka om tomterna minst fyra veckor efter dagen för offentliggörandet. Listan med tomter för fortlöpande tomtansökning uppdateras efter hand som tomterna kan överföras till ansökning. Via länkarna i högra kanten på sidan finns det anvisningar om hur man ansöker om tomter, upplysningar om lediga tomter samt en ansökan om tomtreservering.

Förutsättningar för användning:

Man ansöker om tomter med fortlöpande ansökning med en särskild blankett, som kompletteras med nödvändiga bilagor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »