Hoppa till innehållet

Ungdomsstationens tjänster

Målet är att kartlägga missbruk och anknytande risker, bedöma behovet av psykosocialt stöd, utarbeta en plan för öppenvård och genomföra missbrukarrehabilitering samt vid behov hänvisa till anstaltsrehabilitering.

Som metoder används bland annat missbruksbedömningar (t.ex. EuroAdad), supportiva vårdsamtal, familjeterapi, nätverksarbete samt läkemedelsbehandling. Minderåriga vårdas tillsammans med föräldrarna och vid behov med barnskyddet och skolan. Målet med vården är att stöda den unga personen och hens föräldrar mot en rusmedelsfri livsstil och åtgärda akuta missbruksproblem. Även ungdomar som växt upp i familjer med missbruksproblem kan söka sig till ungdomsstationen.

Hos en del av klienterna är det främsta problemet internetberoende eller beroende av internetspel. För dem kan man göra en inledande kartläggning av spelberoende och servicehänvisning. I arbetet med dem kan dessutom användas kognitiva metoder.

Ett individuellt vårdavtal ingås efter att vårdbehovet bedömts. Vårdutbudet omfattar såväl individuellt arbete och familjearbete som cirka 2-3 slutna kamratstödsgrupper om året för de unga och deras föräldrar/anhöriga. I öppenvården kan även ingå drogscreening under övervakning.

Ungdomarna som mår psykiskt sett allra sämst är strävan att hänvisa dem till psykiatriska tjänster. Vårdbehovet hos de klienter som hänvisats från de psykiatriska tjänsterna till ungdomsstationerna behöver kartläggas och bedömas noggrant så att den unga klienten ska få den nödvändiga hjälp som han eller hon behöver.

Förutsättningar för användning:

Helsingforsungdomar i åldern 13-23 år med missbruksproblem och psykiatriska symtom och deras familjer kan söka sig till ungdomsstationen. Stöd erbjuds även för internet- och penningspelproblem. För de anhöriga försöker man ordna det stöd som situationen förutsätter. Social- och hälsovårdens branschövergripande arbetsgrupp är verksam vid enheterna. Klientförhållandet vid ungdomsstationen bygger på frivillighet.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »