Hoppa till innehållet

Social- och patientombudsman

Helsingfors social- och patientombudsman

-ger råd i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen
-ger råd i frågor som gäller klientens ställning och rättigheter
-informerar om klientens rättigheter
-arbetar för att främja klientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
-ger råd och hjälper till att göra en anmärkning, behandla patientskador och i skadeståndsärenden

Du kan kontakta social- och patientombudsmannen ifall du är missnöjd med hur du blivit bemött eller med servicen inom social- eller hälsovården eller du behöver råd om dina rättigheter inom social- och hälsvården.

Även klienternas och patienternas anhöriga och andra närstående, kommunbor och samarbetspartners kan kontakta social- och patientombudsmannen.

Social- och patientombudsmannen fattar inte beslut och tar inte ställning till den medicinska vården.
Förutsättningar för användning:

Social- och patientombudsmannen betjänar både privata och offentliga klienter inom socialvården.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »