Hoppa till innehållet

Bidrag till föreningar, samfund och grupper

Helsingfors stad beviljar understöd till organisationer med verksamhet i Helsingfors.

Helsingfors stad använder ett elektroniskt system för behandling av ansökningar om understöd. Ansökningar kan också skickas till Helsingfors stads registratorskontor. Ansökningar kan inte lämnas in per e-post.

Understöd beviljas utgående från de allmänna grunder för understöd som stadsstyrelsen har fastställt.

Noggrannare uppgifter om villkoren för understöd, ansökningstider, etc. finns i anslutning till de olika understödens elektroniska ansökningsblanketter.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen


Suomeksi » | På svenska | In English »