Hoppa till innehållet

Företagsparkering

Företagen kan för sina bilar och sin egen zon inlösa parkeringstillstånd för företag. Tillståndet ger rätt till att parkera på zonens parkeringsplatser för boende.

Ett företag beviljas högst fem tillstånd för respektive verksamhetsställe. En bilregisternummer kan anges på ett tillstånd.

Förutsättningar för användning:

Tillståndet kan inlösa av de företag, offentliga samfund eller näringsidkare som är verksamma inom parkeringszonen för boende.

Tillståndet kan beviljas för en person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil vars totala massa är högst fyra ton. Om fordonet tas ur trafik, upphör tillståndet att gälla.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska