Hoppa till innehållet

Jourenheternas socialt arbete

Jourenheternas socialt arbete är helhetsbetonad socialjour vid Haarmanska sjukhusets och Malms jourpolikliniker samt vid vid jour- och observationsavdelningarna. Om jourenheternas socialt arbete stadgas i socialvårdslagen och det genomförs under tjänstetiden.

Vår primära uppgift är att bedöma behovet av brådskande socialvård och inleda de behövliga socialtjänsterna.

Vi har nära samarbete med hälsovårdspersonalen vid HUS samt med vuxensocialarbete och Seniorinfo.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »