Hoppa till innehållet

Adoptionsrådgivning

De som önskar sig ett adoptivbarn eller som funderar på att överlämna sitt barn till adoption ska uppsöka adoptionsrådgivningen.

Åldersgränsen för adoptivföräldrar fastställs i adoptionslagen. Den undre åldersgränsen är 25 år och den övre 50 år. Åldersskillnaden mellan barnet och föräldrarna får vara högst 45 år. På så sätt strävar man efter att trygga att barnet får vård och omsorg ända tills vuxen ålder. Ett par som vill adoptera ett barn tillsammans ska enligt lagen ha ingått äktenskap. Även en ensamboende person kan få adoptionsrådgivning. Alla målländer godkänner emellertid inte enskilda personer som adoptivföräldrar eller placerar ofta i första hand barnet hos barnlösa gifta par.

Adoptionsrådgivningen är en cirka ett år lång process under vilken man ordnar i genomsnitt åtta träffar på byrån och vanligtvis ett hembesök. Under adoptionsrådgivningen utreds hur beredda sökandena är att bli adoptivföräldrar. Syftet är också att genom samtal och handledning hjälpa sökandena att själva bedöma sin vilja och sina möjligheter att bli adoptivföräldrar. Det finns många frågor som sammanhänger med internationell adoption, och dessa dryftas ur olika synvinklar. Teman för rådgivningen är bland annat sökandenas motiv, uppfostringsförmåga, sociala relationer och hälsotillstånd. Även frågor som anknyter till det kommande barnets bakgrund och hälsa är viktiga ämnen under rådgivningen. Rådgivningen avslutas med att en hemutredning skrivs om sökandena.

Servicen är avgiftsfri.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för Helsingforsbor och Vandabor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »