Hoppa till innehållet

Frivilligverksamhet i invånarhusen

Frivilligverksamheten är en förebyggande verksamhet som kompletterar, men inte ersätter, annan service.

Frivilligverksamheten leds enligt grundprinciperna för frivillig- och vänverksamhet - med hjälp av vanliga människors färdigheter, utan lön, enligt villkoren hos den som behöver hjälpen och under ledning av sakkunniga.

Gruppolycksfallsförsäkringen för volontärer gäller medan frivilligarbetet pågår samt under färden dit och hem.

Verksamheten är avgiftsfri för volontären och för den som får hjälp/stöd genom den.

När du kommer med i verksamheten hålls ett orienteringssamtal med ledaren för frivilligverksamheten
- Tillsammans funderar ni vilken verksamhetsform som skulle passa just dig.
- Du kan delta i verksamheten när det passar dig, till exempel en gång per månad.

Förutsättningar för användning:

Vanliga människors kunskaper och färdigheter räcker för att delta i verksamheten.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »