Hoppa till innehållet

Lärokursen i finska eller svenska som andraspråk (S2)

Undervisning i finska/svenska som andraspråk och litteratur (S2) erbjuds de elever som ännu inte kan finska/svenska tillräckligt bra för att kunna studera lärokursen finska/svenska och litteratur. Eleven studerar enligt lärokursen S2 antingen helt eller delvis i stället för lärokursen finska/svenska och litteratur. Studier i lärokursen S2 ökar inte elevens timantal.

Undervisningen är inte stöd- eller specialundervisning.

Hur söker man till S2-undervisningen?

1. Lärarna lägger märke till att eleven behöver S2-undervisning och tar upp frågan med vårdnadshavarna.
2. Elevens vårdnadshavare fattar beslut om lärokursen S2 och fyller i blanketten för undervisning i S2.

Lärokursen S2 stödjer eleven mot fortsatta studier antingen på finska eller på svenska.

Eleven studerar enligt lärokursen S2 tills eleven kan studera enligt lärokursen finska/svenska och litteratur.

Förutsättningar för användning:

Elevens vårdnadshavare fattar beslut om lärokursen S2 och fyller i blanketten för undervisning i S2.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »