Hoppa till innehållet

Förlängd läroplikt

Barnet omfattas av förlängd läroplikt om det på grund av svårt handikapp eller sjukdom inte är möjligt för honom eller henne att på nio år uppnå de fastställda målen. Beslutet om förlängd läroplikt fattas i regel innan läroplikten inleds.

Den förlängda läroplikten inleds vanligtvis det år som barnet fyller sex år.

Vårdnadshavaren beslutar om barnet som femåring ska delta i den förskoleundervisning som föregår läroplikten. Som sexåring är barnet läropliktigt.

Förutsättningar för användning:

Barnet omfattas av förlängd läroplikt om det inte är möjligt för henne eller honom att på nio år uppnå de fastställda målen.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »